Publikime & Aktivitete

Mënyra më e mirë për t'u njohur me Dhomën Amerikane është nëpërmjet publikimeve tona. Këtu do kuptoni më shumë rreth punës sonë të përditshme.

Kategoria Premium

Premium është kategoria më e lartë dhe ekskluzive e biznesit, e përbërë vetëm nga disa kompani të miratuara nga Bordi i Drejtorëve, të cilët gëzojnë një status më të avancuar të lidershipit, akses më të lartë në hartimin e politikave e vendimmarrje dhe marketing të dedikuar të markës së biznesit të tyre.

Lajme nga antarët

muri i Facebook