Përvoja jonë e gjerë sektoriale e shoqëruar me profesionistë ekspertë, ka formuar bazën e suksesit tonë vazhdueshëm për t'i shërbyer klientëve mënyrën mirë mundshme. 

- Kledi Kodra, PARTNER MENAXHUES 

Biografia e kompanisë 

Grant Thornton është një firmë shërbimesh profesionale me reputacion e dedikuar për t'i shërbyer një baze konsiderueshme dhe larmishme klientësh përfshin korporatat, institucionet financiare dhe qeveritë, duke çliruar potencialin e tyre për rritje duke ofruar këshilla kuptimplote dhe vepruese përmes një game gjerë shërbimesh auditimi, taksash dhe këshillimore. Ne inkorporojmë ekspertizën teknike vlerësuar me çmime me intuitën, depërtimin dhe besimin e fituar nga përvoja jonë e gjerë sektor dhe një kuptim i thellë i klientëve tanë, duke ofruar shërbime personalizuara dhe zgjidhje gjithëpërfshirëse, duke kombinuar pikat tona forta nga gjitha linjat tona shërbimit dhe duke vepruar si një firmë e integruar. Nëpërmjet ekipeve fuqizuara shërbimit ndaj klientit, partnerëve arritshëm dhe zinxhirëve shkurtër vendimmarrës, ne ofrojmë një këndvështrim gjerë dhe veprojmë një mënyrë është po aq e shpejtë dhe e shkathët sa klientët tanë. Për 10 vitet e fundit, Grant Thornton ka qenë anëtar i Grant Thornton International, duke kombinuar njohuritë dhe përvojën e tregut tonë lokal me teknologjitë, metodologjitë dhe burimet e specializuara organizatave shërbimeve profesionale krye profesionit global kontabilitetit.

Pikat kryesore biznesit 

Ne jemi një rrjet firmash pavarura sigurimi, taksash dhe këshillimi, i përbërë nga 58,000+ njerëz 138 vende. Dhe ne jemi këtu për ndihmuar organizatat dinamike çlirojnë potencialin e tyre për rritje. 

Një mënyrë ndryshe e  bërit biznes 

Ndërmarrjet pronësi private, kompanitë e listuara dhe organizatat e sektorit publik vijnë tek ne për shkallën tonë globale, cilësinë, njohuritë e industrisë dhe ekspertizën e thellë teknike. Por ajo na dallon është përvoja jonë e veçantë e klientit, e cila çon këshilla kuptimplote dhe një marrëdhënie mirë pune. 

Shërbimet 

Për arritur ambiciet e tyre, mijëra organizata dinamike çdo industri mbarë botën kërkojnë shërbimet e sigurimit, taksave dhe këshillimit firmës sonë anëtare. 

Auditimi dhe siguria 

Our services can strengthen your business and stakeholders’ confidence.

You’ll receive professionally verified results and insights that help you grow.

 • IFRS
 • Audit quality and monitoring
 • Global audit technology

Taksa 

Our tax services help you gain trust and stay ahead, enabling you to manage your tax transparently and ethically.

 • Corporate and business tax
 • Direct international tax
 • Indirect international tax
 • Global mobility services
 • Private client services
 • Transfer pricing
 • Tax policy.

Këshillimore 

Our progressive thinkers offer services to help create, protect and transform value today, so you have opportunity to thrive tomorrow.

 • Business consulting
 • Business process solutions
 • Business risk services
 • Cyber-security
 • Forensic and investigation services
 • Mergers and acquisitions
 • Recovery and reorganization
 • Transactional advisory services
 • Valuations.


Rr. Sami Frashëri, Complex T.I.D, Pall. B, Kati 1, Tirana