amcham vision

Misioni ynë

Misioni – Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri është një organizatë private, jofitimprurëse e promovimit dhe zhvillimit të biznesit. Nëpërmjet punës dhe shërbimeve të saj, AmCham Albania kërkon të ndërtojë një klimë më të mirë biznesi dhe të jetë përfaqësuesi kryesor për biznesin amerikan dhe ndërkombëtar në Shqipëri. Që nga themelimi i saj në shtator 2000, Dhoma ka punuar për të rritur tregtinë midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, për të nxitur investimet e huaja në Shqipëri dhe për të përmirësuar imazhin e biznesit shqiptar në tregjet amerikane dhe ndërkombëtare. Anëtarësia e Dhomës Amerikane është rritur në mënyrë të qëndrueshme gjatë dekadës së fundit dhe tani numëron 220 anëtarë aktivë që përfaqësojnë bizneset më produktive dhe më të suksesshme që operojnë në Shqipëri.  

 

Objektivat: Qëllimet dhe objektivat kryesore të Dhomës  Amerikane janë zhvillimi i marrëdhënieve ekonomike me përfitim reciprok midis SHBA-së dhe Shqipërisë; të zhvillojë marrëdhënie të ngjashme ekonomike me Evropën dhe rajone të tjera; për të nxitur zhvillimin ekonomik lokal dhe për të dhënë kontribute të tjera në dobi të Shqipërisë dhe rajonit të Ballkanit; të monitorojë legjislacionin dhe politikat e SHBA-së që ndikojnë në konkurrencën e bizneseve të Shteteve të Bashkuara jashtë vendit, veçanërisht në lidhje me zhvillimet ekonomike në Shqipëri; të monitorojë legjislacionin dhe politikat shqiptare që ndikojnë në zhvillimin e biznesit dhe ekonomisë; dhe të jetë një partner efektiv dhe një ndërmjetës midis qeverisë, bizneseve dhe medias.  

Vlerat Thelbësore

Vlerat thelbësore: Dhoma Amerikane ofron një forum ku bizneset amerikane, ndërkombëtare dhe shqiptare mund të lidhen, të kërkojnë partnerë biznesi dhe të marrin informacion jetik mbi mundësitë specifike të biznesit. Ai gjithashtu ofron një mundësi për vizitorët ndërkombëtarë që duan t’u drejtohen bizneseve dhe liderëve politikë shqiptarë. Nëpërmjet Dhomës Amerikane, bizneset anëtare fuqizohen të bashkohen dhe të punojnë si grup për të lobuar tek politikanët dhe zyrtarët kryesorë të qeverisë dhe për të ndikuar në zhvillimin e politikave, legjislacionit dhe institucioneve miqësore ndaj biznesit. Dhoma Amerikane e konsideron vendosjen e standardeve të larta të sjelljes dhe integritetit të biznesit, si dhe respektimin e parimeve të përgjegjësisë së korporatave si një nga qëllimet e saj më të rëndësishme. Dhoma Amerikane ka marrë një rol aktiv dhe udhëheqës në promovimin e standardeve dhe parimeve të biznesit, së pari, duke miratuar një kod të praktikave të biznesit; së dyti, duke inkurajuar anëtarët e Dhomës Amerikane të miratojnë dhe zbatojnë kodin e praktikave të biznesit. AmCham Albania është pjesë e rrjetit mbarëbotëror të Dhomave Amerikane të Tregtisë Jashtë vendit dhe që nga qershori 2003 është e akredituar pranë Dhomës së Tregtisë së SHBA në Uashington. Në Shqipëri, Dhoma  Amerikane është anëtare e Këshillit të Investimeve dhe Këshillit të Tatimeve.