Vizioni & Misioni

Misioni Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri është një organizatë private, jofitimprurëse e promovimit dhe zhvillimit të biznesit. Nëpërmjet punës dhe shërbimeve të saj, AmCham Albania kërkon të ndërtojë një klimë më të mirë biznesi dhe të jetë përfaqësuesi kryesor për biznesin amerikan dhe ndërkombëtar në Shqipëri.

Më shumë

Ekipi AmCham

Anëtarët tanë dhe të gjitha aktivitetet e Dhomës Amerikane kryhen nga një ekip i përkushtuar njerëzish të përkushtuar ndaj misionit dhe vizionit tonë.Anëtarët tanë dhe të gjitha aktivitetet e Odës Amerikane kryhen nga një ekip i përkushtuar njerëzish të përkushtuar ndaj misionit dhe vizionit tonë.

Më shumë

AmCham Statuti

Lexoni më shumë për statutin e Dhomës Amerikane të Tregtise në Shqipëri…

Më shumë

Kodi Etikës

Si një organizatë e përkushtuar për të çuar më tej zhvillimin e marrëdhënieve të biznesit ndërmjet SHBA-së dhe Shqipërisë, Dhoma Amerikane e konsideron përshtatjen dhe promovimin e standardeve të drejta dhe etike biznesit dhe përgjegjësinë sociale bashkëpunimit si synimet e saj më të rëndësishme në punën dhe ndërveprimin me të tjerët.

Më shumë

Bordi i Drejtuesve

Dhoma Amerikane e Tregtisë qeveriset dhe drejtohet nga Bordi i Drejtorëve i zgjedhur, klikoni më poshtë për më shumë….

 

Më shumë