December 8, 2023

Dhoma Amerikane ka bashkuar forcat me Ministrinë e Drejtësisë për të punuar mbi një qëllim ... Read more

March 8, 2022

Ekspertë përfaqësues të Dhomës Amerikane të Tregtisë, i janë bashkuar tryezave  të punës të organizuar ... Read more

March 8, 2022

20220225_AmChams-in-Europe-stands-in-solidarity-with-the-people-of-Ukraine_FINALDownload ... Read more

March 8, 2022

Kompanitë përfaqësuese të Industrisë së Duhanit dhe Drejtues të Komiteteve në AmCham janë takuar për ... Read more

March 8, 2022

Dhoma Amerikane ka organizuar një mëngjes pune me përfaqësuesin e WTTC, një organizatë globale jofitimprurëse ... Read more

March 8, 2022

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri organizoi ceremoninë me rastin e Ditës së Falenderimeve, duke ... Read more