Si të aplikoni për t’u antarësuar në Dhomën Amerikane të Tregtisë?

Hapat e aplikimit:

  1. Plotësoni dhe dorëzoni Formularin e Aplikimit (Kliko këtu);
  2. Dorëzoni një kopje të NIPT-it dhe një Abstrakt Historik nga Qendra Kombëtare e Biznesit;
  3. Dorëzoni 1 Letër Reference nga një anëtar i Dhomës Amerikane në gjendje të mirë;
  4. Dorëzoni një Dëshmi Penaliteti;
  5. Lexoni dhe nënshkruani Statutin i Dhomës Amerikane (Lexo këtu);
  6. Lexoni dhe nënshkruani Kodin e Etikes (Lexo këtu) dhe Kriteret e Antarësimit (Lexo këtu);
  7. Çdo aplikant në kategorinë “Associates”, duhet të dërgojë një CV (Curriculum Vitae).

Dërgoni të gjitha dokumentet në adresën tonë të email-it: [email protected]