AmCham President AmCham Albania feston Ditën e Falenderimeve me komunitetin e saj Takim i Komitetit te Taksave AmCham për Paketën Fiskale 2022: Ndryshime të shpeshta dhe koha e pamjaftueshme për konsultim publik Neritan Mullaj Drejtor Ekzekutiv Organizohet edicioni i 21-të i Asamblesë së Përgjithshme në AmCham Enio Jaço: Shqipëria duhet të orientojë politikat drejt mundësive Euro-Transantlantike për investime të reja strategjike AmCham YearBook 2021 AmCham Year Book 2021 AmCham Welcomes Mr. Neritan Mullaj as its New Executive Director Amcham Index 2021 AmCham Publikon Indeksin e Biznesit për periudhën 2020-2021

Publications & Activities

The best way to get to know AmCham Albania is through it’s publications. Read insight to know more about what we do every day.

premium category

Premium is the highest, most exclusive value business category, composed of only a few companies approved by the Board of Directors, that will enjoy enhanced leadership status, advanced access to policy and decision-making and valued brand marketing for their business.

Member News

Facebook feed