Referancat, magazinat doganore, sistemi on line, në fokus të takimit Dhoma Amerikane e Tregtisë ka ... Lexo më tej

Drejtoresha e Tatimeve i jep përgjigje biznesit mbi çështjet e fiskalizimit gjatë takimit në Këshillin ... Lexo më tej

Propozime për ndryshime në udhëzimet e legjislacionit tatimor (AmCham Albania) Download ... Lexo më tej

The 2020 Fiscal Package changes have been implemented and are now inforce. The American Chamber ... Lexo më tej