AmCham Albania’s healthcare sector members have held a meeting to talk about treating the core ... Read more

Komiteti Ligjor, Rregullator & Pronësia Intelektuale ka organizuar takimin e parë pas zgjedhjeve për Komitete, ... Read more

“The establishment of the Tourism and Hospitality Committee was an implementation of the Board’s policy ... Read more

Nxitja e investimeve amerikane, është objektivi themelor i Dhomave Amerikane në Europë dhe Rajon. Për ... Read more

Following the election of the Committees, the Taxes & Customs Committee organized the first meeting, ... Read more

The last Investment Council Meeting on “SME’s challenges in the frame of transitioning to alternative ... Read more

AmCham Albania, DPSHTRR dhe Infosoft Systems dhe Motorola Solutions prezantojnë projektin e eMonitorimit Automatizimi i ... Read more

AmCham Albania’s Digital Business Committee met to discuss the challenges faced last year and the ... Read more