Neritan  Mullaj

Drejtori Ekzekutiv

Fotini Harispapa

Menaxhere për Antarësinë & Financën

Detiona Troka 

Menaxhere për Politikat & Advokimin

Brikena Kamenica

Menaxhere për Marketingun & Komunikimin

Gabriela Selmanaj

Koordinatore Zyre