Neritan  Mullaj

Drejtori Ekzekutiv

Fotini Harispapa

Menaxhere për Antarësinë & Financën

Detiona Troka 

Menaxhere për Politikat & Advokimin

Brikena Kamenica

Menaxhere për Komunikimin & Eventet

Gerta Doçi

Koordinatore e Dixhitalizimit dhe Inovacionit

Gabriela Selmanaj

Koordinatore Zyre