Të ndërtojmë së bashku të ardhmen tonë

- Mario Bracci - Antea Cement

Pikat kryesore të biznesit 

Fabrika e çimentos ANTEA është një nga investimet më të mëdha ‘greenfield’ me standardet më të larta të aplikuara në drejtim të ndërtimit dhe funksionimit në Shqipëri dhe një vlerë totale që kalon 200 milionë euro. Për të siguruar efikasitet energjetik dhe efikasitet mjedisor, impianti u ndërtua me teknologjitë më të mira të disponueshme. ANTEA ka një fabrikë çimentoje në Shqipëri dhe zotëron dy terminale çimentoje në Tiranë dhe Ortona. Ka një kapacitet prodhues prej 1.4 milion/ton çimento në vit dhe 3300 ton/klinker në ditë. Fabrika e çimentos ndodhet 50 km nga kryeqyteti, Tirana dhe është e pozicionuar në Bokën e Kuqe, Borizanë. Fabrika u shërben kryesisht kërkesave të tregut vendas dhe eksporteve në tregje të tjera në rajon. 

Elementet dhe shërbimet e markës për tregun 

Produktet dhe shërbimet tona përdoren në aktivitete të ndryshme, duke filluar nga projektet e mëdha të infrastrukturës (rrugë, ura, aeroporte, spitale, shkolla, etj.) deri te banesat rezidenciale, ndërtesat tregtare dhe projektet sociale. Përveç transportit dhe shpërndarjes së produkteve tona, ne transferojmë njohuritë dhe ekspertizën tonë përmes bashkëpunimeve me klientët tanë, partnerët e biznesit, komunitetet lokale dhe akademinë.

Produktet e tyre 

Cem I /42.5 R

Çimento Portland me përbërës kryesorë 95-100% klinker dhe përbërës të vegjël shtesë 0-5% gips

Cem II / A-LL 42.5 R

Çimento Gëlqerore Portland me përbërës kryesorë 80-94% klinker, 6 -20% gur gëlqeror dhe përbërës të vegjël shtesë 0-5% gips.

Cem II / B-LL 32.5 R

Çimento Portland Limestone me përbërës kryesorë 65-79% klinker, 21-35% gur gëlqeror dhe përbërës të vegjël shtesë 0-5% gips. 

Grupi TITAN është një prodhues ndërkombëtar i çimentos dhe materialeve të ndërtimit me 119 vjet përvojë në industri dhe angazhim për rritje të qëndrueshme dhe për t’u shërbyer klientëve në më shumë se 25 vende përmes një rrjeti prej 14 fabrikash të integruara të çimentos dhe tre fabrikave të bluarjes së çimentos. TITAN gjithashtu operon në gurore, fabrika të gatshme, terminale dhe objekte të tjera prodhimi dhe shpërndarjeje. ANTEA është filial i Grupit që koordinon operacionet në Shqipëri, i cili është një nga prodhuesit më të mëdhenj të materialeve të ndërtimit dhe zbaton standardet më të larta ndërkombëtare në Shqipëri.

Operacionet e integruara të Fabrikës së Çimentos ANTEA përfshijnë dy terminale çimentoje, në Tiranë dhe në Ortona. Fabrika e çimentos ndodhet 50 km larg nga kryeqyteti, Tirana, dhe është e vendosur në Boka e Kuqe, Borizanë. Aktivitetet kryesore të ANTEA Cement përfshijnë prodhimin dhe shpërndarjen e çimentos, me një kapacitet prodhues prej 3300 ton/klinker në ditë duke përftuar kështu 1.4 milion/ton çimento në vit.

Vlerat tona qëndrojnë në themel të asaj që përfaqësojmë; ato udhëheqin strategjinë dhe ofrojnë bazën për të gjitha operacionet tona. Sistemi i vlerave tona i kanë mundësuar njerëzve tanë një lidhje të fortë dhe kanë udhëhequr rritjen e qëndrueshme për më shumë se një shekull, që buron drejtpërdrejt nga parimet, besimet dhe vizioni i themeluesve tanë në vitin 1902. Ato mbeten baza solide e kulturës dhe shpirtit të familjes tonë.

Grupi TITAN është ndër shoqëritë e para të çimentos në mbarë botën me objektiva dekarbonizimi që bazohen në iniciativën e Synimeve të Bazuara në Shkencë (SBTi). Adresimi i ndryshimeve klimatike vijon të jetë në krye të agjendës së qëndrueshmërisë për Grupin TITAN dhe ANTEA, pasi përpara COP26, Grupi TITAN u bë pjesë e “Ambicia e Biznesit për 1.5°C”, duke iu bashkuar shoqërive kryesore që kërkojnë të mbajnë ngrohjen e klimës në 1.5°C dhe të arrijnë në zero shkarkime neto deri në vitin 2050. Ne kërkojmë të rritemi duke transformuar biznesin tonë, duke u fokusuar në elasticitetin dhe inovacionin për t’u shërbyer klientëve tanë në mënyrë sa më efikase ndërsa shkojmë drejt një bote neutrale ndaj karbonit. Strategjia jonë e dekarbonizimit përfshin një grup gjithëpërfshirës mjetesh për të reduktuar shkarkimet e prodhimit të çimentos, duke ofruar produkte të reja novatore për klientët tanë që do të plotësojnë nevojat e tyre për materiale ndërtimi të forta dhe të qëndrueshme, duke shfrytëzuar pasuritë dhe kompetencat unike të Grupit.

Objektivat e Titan ESG përqendrohen në katër shtylla: Dekarbonizimi dhe digjitalizimi; Mjedisi i punës që të ndihmon të rritesh; Ndikimi pozitiv lokal; dhe Burime të përgjegjshme, të gjitha të mbështetura nga mirëqeverisja, transparenca dhe etika e biznesit.

Në ANTEA, ne promovojmë një kulturën e besimit, transparencës dhe llogaridhënies, e cila është thelbësore për ruajtjen e mirëqeverisjes dhe integritetit. Ne jemi të përkushtuar të zbatojmë dhe të monitorojmë performancën tonë të ESG, me përdorimin e standardeve globale dhe specifike të qëndrueshmërisë për sektorin, si dhe me komunikimin transparent mbi ecurinë me palët tona të interesit.

Ne kemi vijuar forcimin dhe rifreskimin e Strategjisë tonë të Qendrueshmërisë, duke frymëzuar një botë më të mirë gjithëpërfshirëse dhe barazisë; mbrojtjen e mjedisit; në mbështetje të komuniteteve tona. Planet tona të angazhimit të komunitetit u përafruan me çështjet materiale për palët tona të interesit dhe në përmbushje të OZHQ-ve të OKB 2030.

Efikasiteti i energjisë, përdorimi i vetëdijshëm i lëndëve të para dhe lëndëve djegëse fosile dhe zëvendësimi i tyre me ato alternative, dhe vënia në zbatim e sistemeve efikase të menaxhimit të mbetjeve janë tregues të vërtetuar që i shtojnë vlera zinxhirit të vlerave si dhe ofrimit të zgjidhjeve për menaxhimin e mbetjeve në një nivel lokal. ANTEA monitoron plotësisht konsumin e energjisë dhe efikasitetin e saj për të reduktuar gjurmët mjedisore dhe kostot e kufizimeve. Investimet përgjatë fazës së ndërtimit të fabrikës u kryen duke përzgjedhur pajisje që punojnë me konsum te ulet energjie dhe duke menaxhuar në këtë mënyre efikasitetin e energjisë.

ANTEA Cement adresoi me sukses sfidat e kërkesës për çimento si në tregun vendas ashtu edhe në atë të eksportit dhe e kapitalizoi rezultatin e saj në këtë kërkesë. Në të njëjtën kohë, ANTEA u fokusua në objektivin e qëndrueshëm të rritjes së ekuilibruar, të përgjegjshme dhe të qëndrueshme, duke përqafuar ndryshimin si organizatë dhe duke prezantuar risi me një ritëm të përshpejtuar.

Antea-34

“Rruga Durresit” Pallati mbrapa Ring Center, K.1 - 1001 Tirane (AL), PO BOX 1746