TCN është një lider rajonal në ofrimin e infrastrukturës së gjeneratës së ardhshme dhe me vlerën më të mirë, sistemeve kritike të misionit dhe zgjidhjeve të shërbimit për klientët me kërkesa të larta në fushën e mbrojtjes, sigurisë dhe sigurisë publike. 

- Adrian shehu- TCN

Pikat kryesore të biznesit 

TCN është një kompani udhëheqëse e Integrimit të Sistemit dhe Infrastrukturës, e cila furnizon me sisteme të teknologjisë së avancuar, produkte, zgjidhje dhe shërbime në elektronikë, teknologjinë e informacionit, telekomunikacion, mbrojtje, kontrollin e aeroportit dhe trafikut ajror për klientët qeveritarë dhe komercialë në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë. 

TCN u krijua në Shqipëri në vitin 1996. 25 vjet më parë TCN filloi si një kompani IT dhe Telekomunikacioni. Tani TCN zbaton projekte kyçe të teknologjisë së përparuar në shumë vende. 

TCN kombinon teknologjitë dhe softuerin më të avancuar me shumë shitës në sisteme të avancuara dhe zgjidhje të plota të integruara për të mbështetur klientët të arrijnë misionin e tyre. 

Vlerat thelbësore: Integriteti, Besueshmëria, Respekti, Përmirësimi, Përkushtimi 

Linjat e biznesit 

  • Kontrolli i trafikut ajror dhe teknologjia e aeroportit 
  • Mbrojtja dhe Siguria 
  • Siguria Publike dhe Zbatimi i Ligjit 
  • IT dhe Telekomunikacion 
  • Menaxhimi i Trafikut Detar 

TCN operon në Ballkanin Perëndimor ose drejtpërdrejt ose përmes filialeve në pronësi të plotë në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. TCN ka gjithashtu zyra përfaqësuese në Mal të Zi dhe Bosnje Hercegovinë. 

Që nga viti 2010 TCN zbaton projekte shumë komplekse të NATO-s në disa vende anëtare dhe zona të tjera ku NATO është aktive 

TCN ka certifikim të plotë të cilësisë nga TUV Austria. TCN është e certifikuar ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, PAS 99, ISO 20000-1 dhe ISO 27001. TCN zbaton parimin e cilësisë totale në projektimin, inxhinierinë dhe zbatimin e sistemit. 

Për të arritur misionin, TCN bashkëpunon me shumë partnerë biznesi. Ata janë prodhues të njohur në mbarë botën dhe integrues të sistemeve të produkteve, sistemeve dhe zgjidhjeve të teknologjisë së lartë, kryesisht nga SHBA, BE, UK, Izraeli, Kanadaja, Japonia, etj. Partnerët sjellin në projektet e TCN teknologjitë më të avancuara, modelet moderne të biznesit dhe biznesin më të mirë kulturës 

TCN ofron teknologjinë më të mirë dhe vlerën më të mirë për investimin. TCN mbështet klientët e saj gjatë gjithë ciklit jetësor të produktit deri në fund të jetës, duke siguruar koston më të ulët të pronësisë. Kjo mbështetje pas shitjes përfshin garanci, përmirësim dhe shërbime të mirëmbajtjes proaktive dhe reaktive. 

Bulevardi “Zog I” P53 H3/77, 
1016, Tiranë, Albania