Grupi BALFIN kthehet në aksionerin kryesor të TBU, ndërkohë që shpaloset një kapitull i ri për zhvillimin e TBU.

Grupi BALFIN kthehet në aksionerin kryesor të TBU, ndërkohë që shpaloset një kapitull i ri për zhvillimin e TBU.

Grupi BALFIN është aksioneri kryesor i Kolegjit Universitar të Biznesit të Tiranës (TBU), duke arritur kuotën e aksioneve në 60%. Kështu, BALFIN çon rrugëtimin e TBU drejt një kapitulli të ri zhvillimi, si në aspektin teknik ashtu edhe në atë financiar. Pjesëmarrja në rritje e aksioneve të Grupit BALFIN përfaqëson mundësi të reja për studentët që kanë përfunduar studimet e arsimit të lartë dhe planifikojnë të fillojnë studimet universitare, si dhe për studentët që janë në ndjekje të një profesioni, zhvillimi karriere ose një karriere të re. Së shpejti do të futen programe të reja të cilat do të zhvillohen në bazë të kërkesave reale të tregut të punës në sektorin privat.

Programet e reja të studimit do të jenë një pikë takimi për të rinjtë dhe nevojat e bizneseve për ekspertë të rinj. Duke pasur parasysh se Grupi BALFIN operon në 10 vende të ndryshme, TBU do të prezantojë programet e tij të reja të studimit në bashkëpunim me universitete të tjera ndërkombëtare dhe kompanitë kryesore që do t’u mundësojnë studentëve të shkëlqejnë në sferën gjithnjë në zhvillim të arsimit, biznesit dhe sipërmarrjes dhe më gjerë. Një tregues i përshtatshëm nga të dhënat më të fundit të TBU-së zbulon se 86.5% e studentëve të saj janë, para përfundimit të studimeve, tashmë të punësuar. Nga viti 2023 e në vazhdim, pritet që kjo shifër, me mbështetjen e BALFIN-it si aksioner kryesor, të rritet më tej, ndërkohë që do të zhvillohen mundësitë e sipërmarrjes dhe mbështetjes financiare për studentët me rezultate më të mira dhe me ndihmë financiare. TBU është themeluar në vitin 2010. Pjesëmarrja e Grupit BALFIN si aksioner në vitin 2014 ka shpalosur një kapitull të ri për zhvillimin e TBU, përkatësisht kapitullin e shumëfishimit të kapaciteteve për praktikat studentore dhe fillimin e një karriere profesionale sa më shpejt të jetë e mundur gjatë studimeve.

irana Business University njihet gjerësisht si një Universitet i fokusuar në cilësinë dhe koordinimin e teorisë me praktikën, si një universitet i akredituar institucionalisht që ofron të gjitha programet e studimit dhe si i vëmendshëm ndaj çdo studenti. Në TBU janë diplomuar 12 breza studentësh të diplomës Bachelor dhe Master dhe brezi i 13-të do të diplomohet së shpejti. TBU ofron studime Bachelor dhe/ose Master në Biznes dhe Administrim në profilet e mëposhtme: Menaxhim, Kontabilitet dhe Financë dhe Marketing dhe Drejtësi. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit është një fakultet i sapokrijuar në TBU, i cili do të funksionojë në vitin e ardhshëm akademik 2023-2024, së bashku me programet e tij bachelor dhe master, ndërsa programet e tjera do të funksionojnë rregullisht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *