Si një nga grupet më të mëdha të investimeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ne vazhdojmë të rritemi dhe të krijojmë vlera, duke qenë inovativë, duke ofruar arritje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme, duke hapur shtigje të reja në ndjekje të vizionit tonë dhe duke qenë një nga aktorët kryesorë në zhvillimin ekonomik. të rajonit të Ballkanit Perëndimor. 

Rritja, zhvillimi dhe zgjerimi i Grupit në industri dhe tregje të reja karakterizohet nga përmirësimi i vazhdueshëm i standardeve. Duke besuar në konkurrencë të drejtë dhe të hapur, ne po investojmë në përmirësimin e standardeve tona si e vetmja mënyrë për të rritur cilësinë e Kompanive të Grupit në një mjedis shumë konkurrues. 

- edlira muka, ceo

Pikat kryesore të biznesit 

“Balkan Finance Investment Group”, (BALFIN Group) është një nga grupet më të rëndësishme dhe më të suksesshme të investimeve në zonën e Ballkanit Perëndimor, me të ardhura bruto të pakonsoliduara në vitin 2020 prej 639,058 milionë euro. Grupi BALFIN është një partner i besueshëm, që ka përvojë dhe aftësi në disa industri, kapitale të mëdha financiare, burime të duhura njerëzore, fokus rigoroz për të qenë inovativ dhe i gatshëm për të zbatuar standardet dhe etikën më të lartë të biznesit. Grupi operon në industri të ndryshme si: pasuri të paluajtshme, shitje me pakicë, industri minerare dhe shkrirje, banka, turizëm, energji, logjistikë etj. 

Nga ana tjetër, duke zbatuar parimet më të larta globale të biznesit dhe duke folur gjuhën vendase, të gjitha kompanitë e grupit janë liderë të padiskutueshëm në sipërmarrjet e tyre përkatëse, duke e bërë kështu Grupin BALFIN një partner të vlerësuar dhe të duartrokitur për një numër të madh kompanish dhe institucionesh financiare të rëndësishme ndërkombëtare. 

Grupi BALFIN u themelua në vitin 1993 në Vjenë nga z. Samir Mane dhe aktualisht operon dhe ndodhet në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnje dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi dhe Holandë. Grupi ka rreth 6.000 punonjës, përkushtimi dhe pasioni i të cilëve mbeten çelësi i historisë së suksesit të Grupit BALFIN. 

Grupi BALFIN ka bërë progres të mëtejshëm duke u rritur vazhdimisht dhe duke u orientuar drejt qëndrueshmërisë dhe synimeve të ngritjes së standardeve, duke kontribuar dhe duke pasur një ndikim pozitiv në shoqëri, ku është aktualisht i pranishëm nëpërmjet zhvillimit ekonomik, mundësive të punësimit, inovacionit, përfshirjes sociale dhe nxitjes së nivelit më të lartë. standardet. 

Ndër kompanitë e Grupit mund të përmenden: Mane TCI, Neptun, AlbChrome, ACREM, Alba Trade, QTU, Tirana Logistic Park, TEG, Milsped Albania, Fashion Group Albania, Jumbo, Elektro-Servis, Green Coast, Tirana Business University, TH&B Immo GmbH , SPAR Albania, Furnizuesi Shqiptar i Energjisë, Stella Mare, Skopje East Gate, BALFIN Real Eastate and Hospitality, Newco Ferronikeli Complex LLC, Tirana Bank. 

 

Rruga ‘Papa Gjon Pali II’, Floor 11, ABA Center, P.O. Box. 1010, Tirana, Albania 

BALFIN Group - lajme