Grupi BALFIN merr pjesë në Samitin ESG të Ballkanit Perëndimor në Mal të Zi

Grupi BALFIN merr pjesë në Samitin ESG të Ballkanit Perëndimor në Mal të Zi

Grupi BALFIN ishte pjesëmarrës në Samitin e ESG të Ballkanit Perëndimor në Mal të Zi, veprimtaria e parë e madhe rajonale kushtuar temave Mjedisore, Sociale dhe Qeverisjes (ESG). Eventi mblodhi së bashku ekspertë të qëndrueshmërisë, qeveri dhe drejtues biznesi për një inspektim 360 të qasjes globale të vendosur për të ndryshuar tregjet në Evropën Juglindore. Si një aktor strategjik rajonal në zhvillimin e pasurive të paluajtshme, energjinë dhe më gjerë me përvojë 30 vjeçare, Grupi BALFIN solli në samit njohuritë e tij mbi ndërtimin e qyteteve të zgjuara, të qëndrueshme dhe elastike. Ngjarja paraqiti prezantime kryesore dhe diskutime interaktive në panel mbi temat kritike të ESG-së si financat e qëndrueshme, tranzicioni i gjelbër dhe inovacioni i gjelbër. Përveç kësaj, më shumë se 450 pjesëmarrës patën mundësinë të mësojnë për teknologjitë më të menduara përpara dhe modelet e ardhshme të biznesit.

Leons Tuda, Këshilltar i Investimeve i Drejtorit Ekzekutiv, përfaqësoi qëndrimin e Grupit BALFIN në lidhje me infrastrukturën e qëndrueshme dhe ndërtimin e një të ardhmeje neto zero si një nga panelistët kryesorë që eksploron një ndryshim neutral ndaj karbonit në rajon. “Në çdo projekt të Grupit BALFIN, ne përpiqemi të kapim karakteristikat e zonës duke i ruajtur dhe rritur ato si në ndikimin mjedisor ashtu edhe në atë social. Ne investojmë në përdorimin e materialeve dhe teknologjive të ndërtimit që ofrojnë ulje të konsumit të energjisë dhe ujit. Një skenar shumë interesant është Green Coast Village që po zhvillojmë aktualisht, ku vetëm 10% e sipërfaqes totale do t’i nënshtrohet ndërtimit, duke ndjekur konfigurimin natyror të terrenit dhe duke minimizuar pushtimin e peizazhit. Ndërkohë 64,000 m2 është caktuar për të shërbyer si korridore të gjelbërta për të ruajtur vegjetacionin ekzistues, për të mbledhur shiun dhe ujin e tepërt për të reduktuar konsumin e përgjithshëm”.

Më tej, Tuda përmendi pronat e qëndrueshme të zhvillimit të Marinës së Vlorës, pjesë e portofolit të projektit të Grupit BALFIN. Marina kryesore është vendosur të transformojë plotësisht një port industrial që nxit ndotjen në zemër të qytetit në një port komercial dhe kompleks rezidencial me efikasitet energjetik, i ndërtuar me materiale vendase dhe të riciklueshme.

Grupi BALFIN është një partner i vlerësuar për shumë kompani dhe institucione financiare të rëndësishme ndërkombëtare në të gjitha vendet ku operon. Pjesëmarrja e saj në organizata që nxisin ndryshime pozitive për bizneset dhe shoqërinë është pjesë e rolit të saj në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së. Për më tepër, aktivitetet e saj CSR u shërbyen afërsisht 30,000 përfituesve, sipas të dhënave të vitit 2022. Me disa nisma të gjelbra, projekte urbane dhe turistike që katalizojnë rritjen e qëndrueshme në zonat e tyre përkatëse, Grupi përmbush angazhimin e tij për të aplikuar praktikat më të mira ndërkombëtare në të gjitha operacionet e tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *