AmCham Member’s News – Philip Morris Albania (PMI)

AmCham Member's News - Philip Morris Albania (PMI)

PHILIP MORRIS ALBANIA (PMI)

Philip Morris Albania donated materials and medical equipment for the state health system of the Infectious Diseases Hospital at the University Hospital Center “Mother Teresa”.

The donated equipment is a contribution in support of the fight against COVID-19 and the simplification of the work of doctors in this hospital continuously.

The General Manager for PMI Albania said that “Gratitude to the medical staff in this difficult national period is everyone’s responsibility. PMI is very sensitive to social responsibility to the communities where it operates. Being close to them in vital moments is the least we can do.”

***

PHILIP MORRIS ALBANIA (PMI)

Philip Morris Albania ka kryer një donacion materialesh dhe pajisjesh mjekësore për sistemin shtetëror shëndetësor, të spitalit Infektiv në Qëndrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.

Pajisjet e dhuruara janë kontribut në mbështetje të luftës ndaj COVID-19 dhe thjeshtëzimit të punës së mjekëve në këtë spital edhe në vazhdimësi.

Menaxheri i përgjithshëm për PMI Shqipëri tha se “Mirënjohja ndaj stafit mjekësor në këtë periudhë të vështirë kombëtare, është përgjegjësi e të gjithëve. PMI është shumë e ndjeshme në përgjegjësinë sociale ndaj komuniteteve ku operon. T’ju gjendemi pranë në momente jetike, është minimumi që mund të bëjmë.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *