AmCham Member’s News – E.H.W.

AmCham Member's News - E.H.W.

E.H.W.

E.H.W. ka përqafuar nismën e Bashkisë së Tiranës dhe të Qendrës Alert, duke kontribuar me 500 pako ushqime për familjet në vështirësi.

E.H.W. ka bërë pjesë të programit të saj përgjegjësinë ndaj komuniteteve, duke dhënë kontributin e vet modest për ato familje që janë prekur më shumë nga COVID-19.

Dhoma Amerikane është krenare për anëtarët e saj.

***  

E.H.W.

E.H.W. has welcomed the Tirana Municipality and Qendra Alert initiative, by donating 500 food packages for families in need.

Helping communities became part of E.H.W.’s mission, by contributing modestly for families most affected by COVID-19.

AmCham is proud of its members. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *