Antea Cement rinovon Maternitetin e Krujës

Antea Cement rinovon Maternitetin e Krujës

Antea Cement ka ndërmarrë një iniciativë të rëndësishme për të rinovuar dhe përmirësuar Maternitetin e Krujës mjediset dhe shërbimet e saj shëndetësore në ndihmë të komunitetit.

Antea vazhdon angazhimin pwrmes operacioneve tw saj me palët e interesuara me ambicien për të kontribuar në qëndrueshmërinë e komuniteteve lokale. ANTEA po zbaton iniciativa në përputhje me Udhëzuesin e Kornizës së Grupit TITAN, duke i përshtatur ato sipas nevojave lokale. Rinovimi i hapësirave spitalore është një mënyrë ekonomike dhe e qëndrueshme për të rritur kapacitetin dhe për të përmirësuar standardet e kujdesit ndaj pacientit. Rinovimi i Maternitetit të Krujës u krye nga ekipi profesional dhe kontraktorët Antea.

Vendimi për të rinovuar ishte praktik dhe vizionar. Ripërdorimi i hapësirave spitalore rezultoi një strategji ekonomike dhe e qëndrueshme për rritjen e kapaciteteve dhe ngritjen e standardeve të kujdesit ndaj pacientëve. Ky transformim ishte më shumë se thjesht tulla dhe llaç por përfaqësonte një angazhim për shëndetin dhe mirëqenien e komunitetit.

Me angazhimet ambicioze Mjedisore, Sociale dhe Qeverisëse (ESG) për vitin 2025 dhe më tej si pjesë e Grupit TITAN, ANTEA Cement demonstron përkushtimin e saj të vazhdueshëm ndaj qëndrueshmërisë dhe krijimit të vlerës për të gjithë. Rinovimi përfshin transformimin me urgjencën e nevojshme për të përshpejtuar përparimin drejt SDG-ve.

Materniteti i rinovuar i Krujës ofron përfitime të shumta duke përfshirë:

Përvoja e përmirësuar e pacientit: Objektet komode krijojnë një mjedis adekuat për nënat në pritje dhe të porsalindurit e tyre.

Rritja e Kapaciteteve: Hapësirat e ripërdorura mundësojnë që spitali të akomodojë më shumë pacientë dhe të ofrojë kujdes në kohë.

Rritje e Efikasitetit: Paraqitjet e optimizuara thjeshtojnë operacionet dhe reduktojnë kohën e pritjes.