AmCham Lajmet e Antarëve – Optima Legal & Financial

AmCham Lajmet e Antarëve - Optima Legal & Financial

Optima Legal & Financial

Veprimet e Falimentit në kohën e COVID-19, është një informacion i detajuar, i përgatitur nga ekspertët ligjorë të Optima Legal & Financial që i vjen në ndihmë bizneseve, të cilat po përballen me këtë procedurë dhe kanë shumë pyetje.

Si mundet një kompani të aplikojë për procedura falimenti gjatë kësaj kohe? Të gjitha pyetjet marrin përgjigje nga materiali më poshtë, të cilin Optima Legal & Financial e ofron falas për të gjithë bizneset anëtare të AmCham-it, të cilët janë duke bërë të njëjtat pyetje.

Dhoma Amerikane e falenderon Optima Legal & Financial për asistencën ligjore që jep në këto momente kritike për biznesin.

Dhoma Amerikane është krenare për anëtarët e saj.

https://drive.google.com/file/d/1xVaVPmyQyw-VTdbvKDPEkxQhqcOb4rLD/?usp=drivesdk

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *