Ekspertët e AmCham diskutojnë me CEO e Coding Dojo mbi “Riaftësimi dhe trajnimi i forcës punëtore për një realitet të ri postpandemik”

Coding Dojo 3

Dhoma Amerikanë ka ulur në të njëjtin panel ekspertë të saj dhe z.Richard Wang, CEO i Akademisë globale në fushën e edukimit teknologjik në Silicon Va...

Read More 0