Deklaratë për shtyp – pandemia globale e COVID – 19

Deklaratë për shtyp - pandemia globale e COVID – 19

Dhoma Amerikane e Tregtise eshte duke ndjekur me shqetesim te madh sfidat e shkaktuara nga pandemia globale e COVID – 19 dhe ofton mbeshtetjen e saj per te parandaluar, mbajtur nen kontroll dhe zbutur pasojat e kesaj epidemie.

AmCham ka vleresuar masat e marra nga qeveria shqiptare per te minimizuar shperndarjen e virusit dhe perpjekjet per te shpetuar jetet e prekur nga ky virus. Shume nga bizneset te cilat po perkrahin distancen sociale kane filluar te ndjejne ndikimin e masave te jashtezakonshme. Ne e inkurajojme qeverine shqiptare te zhvilloje paralel nje plan emergjence te mbeshtetjes te komunitetit te biznesit per te parandaluar nje krize te thelle ekonomike qe mund te gerryeje bazen e shendetshme ekonomike te vendit.

Ne jemi ne kete situate bashke dhe ne duhet te punojme te gjithe bashke per te identifikuar dizenjimin e zgjidhjeve me te mira ne menyre qe te minimizojme efektet negative afat gjate mbi komunitetin e biznesit dhe me gjere akoma mbi ekonomine e vendit.

AmCham ne mbeshtetje te plote te kompanive te saj anetare dhe gjithe komunitetit te biznesit ofron gjithcka qe ka ne dispozion per te trajtuar sfidat e muajve qe vijne. Ndersa mbeshtet aksionet e ndermarra nga qeveria shqiptare, te cilat kane nderprere aktivitetin e biznesit ne te gjithe vendin, AmCham ofrohet te asistoje qeverine shqiptare ne identifikimin e masave qe do te lehtesojne barren e biznesve ne keto kohe te veshtira per ta.

Keto nuk jane kohe te zakonshme per biznesin. Politikat qeveritare duhet te orientohen ne perputhje me situatat e jashtezakonshme ne te cilat po jetojme. Ne besojme se rekomandimet tona do t’i vijne ne ndihme te gjitha bizneseve te cilat jane demtuar financiarisht duke i lehtesuar nga detyrimet financiare te detyrueshme ne kohe normale. Ne rekomandojme plan masash si ne vijim:

  • Kerkese per shtyrjen e afatit ligjor per:
  1. Depozitimin e pasqyrave financiare
  2. Formularit per Deklarimin dhe Pagesen e tatimit mbi fitimin, si dhe;
  3. Njoftimit vjetor per transaksionet e kontrolluara
  • Eliminimin e detyrimeve fiskale per te pakten tre muaj, dhe per bizneset ne sektorin e turizmit gjashte muaj
  • Krijimin e nje fondi te emergjences qe do te mundesoje access ne kapital (me ane te kredive te buta si dhe granteve) ne menyre qe bizneset te perballojne efektin negativ te kesaj periudhe

Ne menyre qe te minimizoje efektet ne dite ne vijim, AmCham do te jete ne kontakt te vazhdueshem me anetaret e saj duke ofruar asistencen gjate ketyre diteve te jashtezakonshme.

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *