AmCham në Shqipëri kërkon një Drejtor Ekzekutiv dinamik

AmCham në Shqipëri kërkon një Drejtor Ekzekutiv dinamik

AmCham në Shqipëri kërkon një Drejtor Ekzekutiv dinamik me 10 vite përvojë pune te ngjashme. Në mbikëqyrje të përgjithshme të Bordit të Drejtorëve të AmCham, Drejtori Ekzekutiv është përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të aktiviteteve, shërbimeve dhe stafit të Dhomës, duke përfshirë të gjitha çështjet thelbësore dhe administrative. Pozicioni do të jetë në Tiranë dhe do t’i ofrohet një detyrë me kohë të plotë.

Download PDF doc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *