AmCham këkron të punësoj në pozicionin Menaxher Politikash dhe Avokimit:

AmCham këkron të punësoj në pozicionin Menaxher Politikash dhe Avokimit:

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri (AmCham)këkron të punësoj në pozicionin Menaxher Politikash dhe Avokimit:

Menaxheri i Politikave dhe Avokimit do të ofrojë mbështetje në menaxhimin e përditshëm të programeve të AmCham. Menaxheri i Politikave dhe Avokimit koordinon komitetet dhe përgatit draft programet vjetore dhe kalendarin e ngjarjeve.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *