Ftesë për ofertë – Qershor 2018 (Shtyrje Afati)

Ftesë për ofertë – Qershor 2018 (Shtyrje Afati)

Ftesa per Oferte Web Slide high res

Dhoma Amerikane (AmCham) është një organizatë biznesi, e cila ka në fokus anëtarët e saj dhe nevojat e tyre, duke promovuar marrëdhëniet e tregtisë mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ajo përfshihet në aktivitete që kontribuojnë në përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri. AmCham-i është një organizatë, e cila e realizon veprimtarinë e saj përmes avokimit, trajnimeve, network-ut si dhe aktiviteteve të ndryshme sociale.

AmCham-i ju fton të paraqitni ofertën tuaj për kryerjen e shërbimeve/blerjen e mallrave të mëposhtëm:

  • Shërbim kateringu për festën e Pavarësisë së Amerikës

Kryerja e shërbimit / lëvrimi i mallit duhet të kryhet në periudhën: Korrik 2018

 

Shkarkoni dokumentin -> Ftesa për Ofertë_Shërbim Kateringu (Word)

 

Oferta duhet të paraqitet brenda datës dhe orës së mëposhtme:

Brenda datës 22 qershor 2018, ora 14.00

Me zarf të mbyllur, në kopje të printuar dhe jo elektronikisht, tek:

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri

Rr. Ibrahim Rugova, Sky Tower, 11/3, Tiranë


Për pyetje, ju lutem na telefoni në +355 (0)4 2259779

Ju falenderojmë sinqerisht për interesimin që tregoni për të bashkëpunuar me Dhomën Amerikane të Tregtisë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *