Java e Arbitrazhit, Dhoma Amerikane trajnon anëtarët, Arbitrazhi Tregtar, ekspertët prezantojnë veçoritë e ligjit

Java e Arbitrazhit, Dhoma Amerikane trajnon anëtarët, Arbitrazhi Tregtar, ekspertët prezantojnë veçoritë e ligjit

ICC (Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë) po nxit një traditë me Javën e saj të Arbitrazhit, duke angazhuar aktorë të ndryshëm për të promovuar praktikën jetike të arbitrazhit në biznes.

Për të eksploruar ndikimin e arbitrazhit në aktivitetet e biznesit, Dhoma Amerikane organizoi një aktivitet trajnimi të fokusuar në Arbitrazhin Tregtar dhe specifikat e tij. Trajnimi u drejtua nga dy avokate, Merlin Papadhopulli dhe Xhilda Vocaj, të cilët ndanë ekspertizën e tyre nga praktika e tyre ligjore ndërkombëtare në Francë.

“Për vite me radhë, Dhoma Amerikane ka kontribuar në konsultimet publike nëpërmjet ekspertëve tanë më të mirë, duke mbrojtur arbitrazhin si një metodë efektive alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Dhoma Amerikane njeh rolin e rëndësishëm të Ligjit të Arbitrazhit për bizneset vendore dhe investitorët e huaj”, tha në fjalën e tij përshëndetëse Drejtori Ekzekutiv Neritan Mullaj.

Ligji i ri trajton pasiguritë e mëparshme ligjore me të cilat përballeshin bizneset gjatë hartimit të kontratave apo zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Ai gjithashtu ofron garanci dhe besim për investitorët e huaj se ata mund të zgjidhin mosmarrëveshjet përmes arbitrazhit në nivel lokal ose që të drejtat e tyre të njihen nga gjykatat ndërkombëtare të arbitrazhit.

Arbitrazhi ofron një alternativë efikase për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve jashtë sistemit gjyqësor, duke ofruar fleksibilitet, efikasitet në kohë dhe kosto, vendime autoritative dhe konfidencialitet.

Gjatë prezantimit, ekspertët Papadhopulli dhe Vocaj i ilustruan këto përfitime me shembuj praktikë, duke detajuar procesin e arbitrazhit nga përzgjedhja e arbitrave deri te finalizimi i marrëveshjeve. Ata gjithashtu adresuan pyetje të shumta në lidhje me zbatimin e vendimeve të arbitrazhit ndërkombëtar dhe protokollet dhe konventat që rregullojnë këtë proces.

Trajnuesit shpjeguan se vendet që praktikojnë arbitrazhin kanë unifikuar ligjet e tyre të arbitrazhit vendas dhe ndërkombëtar, duke përfshirë Konventën e Nju Jorkut dhe rregullat e Komisionit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtën e Tregtisë Ndërkombëtare (UNCITRAL). Ky harmonizim u pasqyrua edhe në ligjin shqiptar të arbitrazhit, duke e përafruar atë me standardet ndërkombëtare.