CCBS  prezanton raportin e parë të qëndrueshmërisë, për një qasje të certifikuar dhe pragmatike ndaj përgjegjësisë sociale

CCBS  prezanton raportin e parë të qëndrueshmërisë, për një qasje të certifikuar dhe pragmatike ndaj përgjegjësisë sociale

Dokumenti zyrtar i paraqitur që vërteton angazhimin e kompanisë për një të ardhme të qëndrueshme, me një rrugë të bazuar në investime dhe praktika të mira. Një pikënisje në të cilën të vendoset një rrugë për të arritur qëllimin e Neutralitetit të Karbonit hap pas hapi

Një ulje prej 65% në blerjen e energjisë elektrike nga rrjeti për ta zëvendësuar atë me – sipas Qëllimit 2 – në vetëm një vit), 74 automjete elektrike 100% për forcën e shitjes vetë-prodhim nëpërmjet paneleve fotovoltaike (me 516 ton më pak emetime CO2  që rimbushen me energji nga burimet e rinovueshme, më shumë se 3000 orë trajnimi për mbi 350 punonjës, evolucioni i paketimit të produktit duke reduktuar peshën (- 9 ton PET të përdorura midis 2021 dhe 2022) dhe duke përdorur materiale të riciklueshme dhe të ricikluara si në rastin e rPET (PET i ricikluar ) në formatet kryesore.

Këto janë disa nga gjetjet që dalin nga raporti i parë i qëndrueshmërisë që i referohet vitit2022 i nënshkruar nga CCBS – dhe i hartuar nga Deloitte – i cili shënon një hap të rëndësishëm në rrugën e transparencës dhe përmirësimit të vazhdueshëm të zbatuar prej disa vitesh.“Një dokument zyrtar që vërteton përkushtimin solid të kompanisë sonë në drejtim të qëndrueshmërisë dhe përgjegjësisë sociale – komenton presidenti i CCBS Luca Busi – për ne CCBS është më shumë se një aktivitet sipërmarrës: është një realitet që me forcë dhe energji po nxit ndryshimin, që nga viti 1994. Iniciativat tona të gjelbra kanë shkuar përtej gjesteve formale, përtej premtimeve, duke u bërë themeli i identitetit tonë dhe duke udhëhequr çdo veprim tonë. Jemi të vetëdijshëm për faktin se suksesi i një kompanie shkon përtej performancës së saj ekonomiko-financiare: ne duam dhe duhet t’i lëmë brezave të rinj një trashëgimi praktikash të mira”.

Që nga lindja e saj në Shqipëri, Coca-Cola Bottling Shqipëria ka promovuar veprime në favor të mjedisit përmes projekteve pioniere, me shpresën se do të ketë kontribuar në vendosjen e standardeve të reja brenda tregut: «Iniciativat tona mjedisore – komenton Busi – si investime në fotovoltaikë, përdorimi i automjeteve 100% elektrike (për ekipin tregtar në Tiranë, Durazzo, Kavajë), instalimi i stacioneve të karikimit të shpejtë në qytetet e përfshira, mbjellja e pemëve dhe gjelbërimi, janë vetëm shembujt e elementëve kryesorë të një angazhimi të përditshëm në të gjitha nivelet e organizatës”.

Prandaj, ky raport përfaqëson më shumë se një analizë të thjeshtë; shënon një transformim drejt një qasjeje të dokumentuar dhe të provuar: “Ne kemi ndërtuar një model zhvillimi që komunikon me të gjithë zinxhirin e furnizimit dhe të cilin duam të vazhdojmë ta çojmë përpara në përputhje me evolucionin e shoqërisë shqiptare, duke kombinuar fuqinë e një marke globale, vlerat e një biznesi familjar dhe një perspektivë lokale. Ne jemi krenarë të shpallim – vazhdon presidenti i CCBS – se angazhimi ynë nuk është më vetëm një deklaratë: ai tani mbështetet nga raporte të detajuara dhe të verifikuara nga konsulentë të specializuar. Në këtë mënyrë ne duam të punojmë gjithnjë e më mirë për të kombinuar rritjen e kompanisë sonë me një qasje pragmatike dhe konkrete ndaj qëndrueshmërisë. Vetëm duke e ditur mirë pikën e fillimit mund të aspirojmë të bëjmë gjithmonë më mirë”.

“Me konsulentët më të mirë në nivel europian – përfundon Luca Busi – ne po ndërtojmë një udhërrëfyes që do të na lejojë të bëhemi ndër kompanitë e para me emetime zero deri në vitin 2030. Një rrugë shumë ambicioze që na ka parë në punë prej disa muajsh dhe që do të shënojë vërtet një kthesë të rëndësishme për ne. Falënderimet e mia shkojnë për ekipin tonë të përkushtuar, The Coca-Cola Company, palët e interesuara me të cilat punojmë çdo ditë dhe komunitetet të cilave u shërbejmë. Në fakt, vetëm së bashku kemi me të vërtetë fuqinë për të formuar një të ardhme të qëndrueshme.”