Banka Qendrore e Maltës bashkëpunon me Facilization për integrimin e sistemit të saj kryesor bankar me një sistem global të menaxhimit të thesarit

Banka Qendrore e Maltës bashkëpunon me Facilization për integrimin e sistemit të saj kryesor bankar me një sistem global të menaxhimit të thesarit

Valletta, Maltë, 24 Prill 2023 – Banka Qendrore e Maltës ka zgjedhur një zgjidhje globale për të mbështetur operacionet e saj të thesarit dhe tregjeve financiare, duke përfshirë menaxhimin e portofolit, menaxhimin e rezervave dhe transaksionet FX, si dhe menaxhimin e rrezikut dhe trajtimin e kontabilitetit. Banka Qendrore e Maltës zgjodhi Facilization si partner teknologjik për integrimin e sistemit bankar bazë të bankës me zgjidhjen e re të menaxhimit të thesarit. Shkathtësia e Facilization në integrimet e sistemit siguroi një proces të qetë, duke i mundësuar bankës një shikueshmëri 360 gradë të transaksioneve të saj të thesarit dhe proceset e optimizuara të biznesit.

Facilization luajti rolin e integruesit të sistemit, duke mbështetur Bankën Qendrore të Maltës si me integrimin e sistemit të thesarit me Bankën Qendrore ekzistuese, Qendrën e Pagesave dhe sistemet e tjera, si dhe me migrimin e të gjitha të dhënave të thesarit në një zgjidhje të re globale. “Facilization është e përkushtuar dhe e orientuar për të qëndruar pranë klientëve tanë në përpjekjet e tyre për modernizimin e teknologjisë. Ne jemi të kënaqur që punojmë me Bankën Qendrore të Maltës dhe vlerësojmë shumë profesionalizmin dhe punën e tyre ekipore, të cilat janë përbërës kyç në suksesin e projekteve komplekse, të kufizuara në kohë dhe inovative.” tha Gjergji Guri, Themelues & CEO i Facilization. Bashkëpunimi me Facilization ka qenë kritik për punën mbresëlënëse gjatë vitit të kaluar, duke kulmuar në nëntor me lëshimin e suksesshëm të sistemit të ri të thesarit. Për më shumë informacion mbi Facilization klikoni në vijim link:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *