AmCham Member News – Vodafone Albania

AmCham Member News - Vodafone Albania

Vodafone Albania

Fondacioni Vodafone Albania në përgjigje të iniciativës #RedForKids ka dhuruar 5 mijë pajisje smart për fëmijët që aktualisht nuk kanë mundësi të ndjekin shkollën dhe platformat edukative on-line.

Pajisjet po shpërndahen nga Ministria e Arsimit tek nxënësit në zona të ndryshme të Shqipërisë, për t’u dhënë atyre mundësinë të ndjekin mësimin dhe të aksesojnë platformat edukative on-line. Asnjë fëmijë nuk duhet të qëndrojë larg edukimit edhe në kohë pandemie.

Dhoma Amerikane vlerëson Vodafone për aktin e ndihmës, përmes së cilit fëmijët nuk do të humbasin mundësinë e ndjekjes së mësimeve on-line.

Dhoma Amerikane është krenare për anëtarët e saj.

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *