COVID-19 Economic News – 17.04.2020

COVID-19 Economic News - 17.04.2020

Eksportet në mars bien me 36%, goditja më e rëndë te fasoni, që përgjysmohet (efekti nga Italia) – Monitor.al

Eksportet në muajin mars kanë reflektuar situatën e vështirë të krijuar nga Covid-19, duke shënuar rënien më të thellë historike. Sipas INSTAT, Në Mars 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 18 mld lekë, duke u ulur me 36,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 29,0 %, në krahasim me Shkurt 2020. Vendet me të cilat eksportet kanë pasur uljen më të madhe janë: Italia (-48,5 %), Kosova (-43,1 %) dhe Greqia (-24,6 %).

—-

Exports in March reflected the difficult situation created by Covid-19, marking the deepest historical decline. According to INSTAT, in March 2020, exports of goods reached ALL 18 billion, decreasing by 36.2%, compared to the same period a year earlier and by 29.0%, compared to February 2020. Countries with which exports have had the largest decrease are: Italy (-48.5%), Kosovo (-43.1%) and Greece (-24.6%).

Ekonomia shqiptare pritet të humbë 1.1 miliardë euro në 2020-n, nga Covid-19 – Monitor.al

Fondi Monetar Ndërkombëtar deklaroi së fundmi se ekonomia shqiptare pritet të bjerë me 5% në vitin 2020, për t’u rimëkëmbur më pas me 8% në vitin 2021.

—-

The International Monetary Fund stated recently that the Albanian economy is expected to fall by 5% in 2020, to then recover by 8% in 2021.

Rama: Nga dyqanet e veshjeve, mobilieve, transporti qytetas dhe taksive do të hapen pas 2-3 javësh, detaje për paketat – Monitor.al

Kryeministri theksoi se hapja e bizneseve do të jetë pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve të Kodit Penal. Rama tha se nuk ka ende një afat për nisjen e aktivitetit të bizneseve me risk të lartë, si baret, restorantet, palestrat apo pub-et.

—-

The Prime Minister stressed that the opening of businesses will be after the entry into force of the amendments to the Criminal Code. Rama said there is still no deadline for starting high-risk businesses, such as bars, restaurants, gyms or pubs.

Studimi, forca e punës në Shqipëri do të tkurret me 24% deri më 2050 – Scan.tv

Popullsia në moshë pune do të bjerë ndjeshëm ne Ballkanin Perëndimor, Moldavi dhe Ukraine, por në një skenar zero të emigracionit rënia në Shqipëri do të ishte më e ulët.

—-

The working age population will fall significantly in the Western Balkans, Moldova and Ukraine, but in a zero immigration scenario the decline in Albania would be lower.

“Smart work”, agjencia për sigurinë kibernetike: Si të punoni të sigurt në internet, kujdes mashtrimet – Monitor.al

Situata me koronavirusin ka detyruar një pjesë të bizneseve kudo në botë që punën ta vijojnë nga shtëpia me një pjesë të stafit. Shqiperia nuk bën përjashtim nga kjo praktikë. Puna nga shtëpia, nuk është e mundur për çdo lloj biznesi por për ata që mund ta aplikojnë,  interneti përveçse një lehtësi mund të kthehet edhe në kërcënim nëse nuk marrim parasysh masat e nevojshme

—-

The coronavirus situation has forced some businesses around the world to continue working from home with some staff. Albania is no exception to this practice. Working from home is not possible for every type of business, but for those who can apply, the Internet, in addition to being a convenience, can also be a threat if we do not take the necessary measures.

Qeveria premton internet falas – Brenda vitit 2023, në gjysmën e hapësirave publike – Scan.tv

Brenda tre viteve, në gjysmën e hapësirave publike në Shqipëri duhet të ofrohet shërbim interneti falas për qytetarët. Në planin kombëtar për zhvillimin e qëndrueshëm të infrastukturës broadband, Ministria e Infrastukturës nuk është kursyer me objektivat ambiciozë.

—-

Within three years, half of the public spaces in Albania must provide free internet service for the citizens. In the national plan for the sustainable development of broadband infrastructure, the Ministry of Infrastructure has not been spared with ambitious objectives.

Drejtori Doganave informon: Zinxhiri i shkëmbimeve tregtare vijon rregullisht. Ja cilat janë mallrat që do të kenë përparësi!– Scan.tv

Sipas Gjonit zinxhiri i shkëmbimeve tregtare import-eksport vijon rregullisht në të gjitha pikat doganore dhe me të gjitha vendet.

—-

According to John, the chain of import-export trade exchanges continues regularly at all customs points and with all countries.

Exclusive / Moody’s for Albania – The declining economy by 1.5% this year, will affect Italy – Scan.tv

The Albanian economy will fall at a rate of 1.5% this year, says credit rating agency Moody’s, in its latest report on Albania, which comes at a time when the whole world is in crisis as a result of covid- 19. The report is provided exclusively by Scan. Next year, meanwhile, a significant economic growth is expected, with a rate above 5%. The IMF just two days ago, meanwhile, was talking about an economic recession of 5%.

—-

Ekonomia shqiptare do të bjerë me një normë prej 1.5% këtë vit, thotë agjencia e vlerësimit të kreditit Moody`s, në raportin më të fundit për Shqipërinë, i cili vjen në një kohë kur e gjithë bota është në krizë si rrjedhojë e covid-19. Raporti është siguruar ekskluzivisht nga “Scan”. Vitin e ardhshëm ndërkohë pritet një rritje e ndjeshme e ekonomisë, me një normë mbi 5%. FMN vetëm dy ditë më parë ndërkohë, fliste për një recesion ekonomik në 5%.

Albania’s European Dream Is Just Out of Reach – Bloomberg.com

Albania has been knocking at the EU’s door for more than a decade, and this spring, it finally seemed to open. On March 25, authorities in the 27-nation bloc gave their approval for accession negotiations with Albania and its neighbor North Macedonia. But as the coronavirus devastates even Europe’s richest economies, the Albanian dream looks more elusive than ever.

—-

Shqipëria ka trokitur në derën e BE-së për më shumë se një dekadë, dhe këtë pranverë, më në fund, dukej se u hap. Më 25 mars, autoritetet në bllokun 27-vendesh dhanë miratimin e tyre për negociatat e pranimit me Shqipërinë dhe fqinjën e saj Maqedoninë Veriore. Por ndërsa koronavirusi shkatërron madje edhe ekonomitë më të pasura të Evropës, ëndrra shqiptare duket më e pakapshme se kurrë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *