COVID-19 Economic News – 14.05.2020

COVID-19 Economic News - 14.05.2020


BSH ndërton skenarët e ndikimit të Covid në ekonomi, 4 kushtet për daljen nga kriza – Monitor.al

Me kalimin e rrezikut të pandemisë dhe zbutjen e masave të distancimit social, aktiviteti ekonomik pritet të fillojë rikuperimin. Pas tkurrjes në vitin 2020, aktiviteti ekonomik pritet të ndjekë një trajektore rritëse në vitet në vijim, analizon Banka e Shqipërisë në raportin e Politikës Monetare për tre mujorin e dytë 2020.

—-

With the passing of the risk of the pandemic and the mitigation of social distancing measures, economic activity is expected to begin recovery. After shrinking in 2020, economic activity is expected to follow an upward trajectory in the coming years, states the Bank of Albania in its analysis of the Monetary Policy report for the second quarter of 2020.

Zbardhen detajet e fondit të dytë të garancisë, pa detyrime e kredi të këqija, kushtet që duhet të plotësojnë kompanitë – Monitor.al

Këshilli i Ministrave ka miratuar ditën e djeshme linjën e garancisë shtetërore në vlerën 15 000 000 000 (pesëmbëdhjetë miliardë) lekë, në favor të bankave tregtare, pjesë e skemës së garancisë që do të mundësojë huadhënien për tregtarët dhe shoqëritë tregtare për të siguruar fondet e nevojshme për kapital qarkullues dhe investime për të mbështetur rimëkëmbjen e aktivitetit tregtar që është ndikuar nga situata e krijuar nga COVID-19.

—-

Yesterday, the Council of Ministers approved the state guarantee line in the amount of 15,000,000,000 (fifteen billion) ALL, in favor of commercial banks, part of the guarantee scheme that will enable lending to traders and companies to secure the funds of required for working capital and investments to support the recovery of commercial activity that has been affected by the situation created by COVID-19.

Reduktimi i parasë cash, BB i kërkon qeverisë të shpërndajë pensionet nga bankat – Monitor.al

Pagesat e pensioneve në banka dhe jo ne sportelet e postave dhe pagat e administratës publike direkt nga thesari në banka janë dy veprimet  para që mund të ndërmerren, rekomandoi Banka Botërore në një studim të thelluar për dixhitalizimin e pagesave.

—-

Pension payments in banks and not in post offices and public administration salaries directly from treasury in banks are the first two actions that can be taken, the World Bank recommended in an in-depth study on the digitalization of payments.

Rënia me 9%, ekonomia shqiptare pritet të humbë 1.8 miliardë euro nga Covid-19, qeveria po kompenson vetëm një të pestën – Monitor.al

Parashikimet për ecurinë ekonomike të Shqipërisë këtë vit, sa vijnë e bëhen më pesimiste, duke na renditur ndër vendet që priten të ketë më shumë humbje nga shtetet në zhvillim.

—-

The forecasts for Albania’s economic performance this year are becoming more and more pessimistic, ranking us among the countries that are expected to have more losses from developing countries.

Pandemia rrit çmimin e miellit në vend me 15% – Monitor.al

Çmimet e miellit u rritën me 15 për qind këto ditë si pasojë e ndikimit të pandemisë në bursat ndërkombëtare të grurit. Një kilogram miell i zakonshëm për bukë, i paketuar në supermarkete, tani po shitet me 75 lekë nga 65 lekë që ishte më parë.

—-

Flour prices rose 15 percent these days as a result of the impact of pandemics on international wheat exchanges. One kilogram of ordinary bread flour, packaged in supermarkets, is now being sold for 75 lek from the previous 65 lek.

Autoshkollat hapen me dy fazaBusiness Magazine

Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor do të nisë të gjitha shërbimet e saj në sportele duke nisur nga 14 Maji.Në njoftimet e saj, ndërkohë drejtoria a bërë të ditur se autoshkollat do të hapen në dy faza.

—-

The Directorate of Road Transport Service will start all its services at the counters starting from May 14. In its announcements, meanwhile the directorate announced that the driving schools will be opened in two phases.

Ndikimi i COVID-19, Studim për komunitetin e startup-eve në Shqipëri – Business Magazine

Fondi i Investimeve të Inovacionit (INNVEST) dhe Qendra e Inovacionit Protik po kryejnë një studim për të vlerësuar perceptimin e Komunitetit të Startup-eve në Shqipëri, mbi ndikimin e COVID-19.

—-

The Innovation Investment Fund (INNVEST) and the Protik Innovation Center are conducting a study to assess the perception of the Startup Community in Albania on the impact of COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *