White Paper on Customs

customs_cover_2013

Komiteti i Taksave dhe Ligjeve të Dhomës Amerikane të Tregtisë (“AmCham”) ka përgatitur këtë Raport përmbledhës të problemeve dhe sygjerim...

Read More 0

White Paper on Taxes

tax_cover_2013

Komiteti i Taksave dhe Ligjeve të Dhomës Amerikane të Tregtisë (“AmCham”) ka përgatitur këtë Raport Permbledhes te problemeve dhe sygjerim...

Read More 0