Ambasadorja e SHBA, Yuri Kim Diskuton me Dhomën Amerikane Sfidat e Bizneseve nga COVID-19 / U.S. Ambassador Yuri Kim Talks with AmCham Representatives on COVID-19 Challenges

Ambasadorja e SHBA, Yuri Kim Diskuton me Dhomën Amerikane Sfidat e Bizneseve nga COVID-19

Bordi drejtues i Dhomës Amerikane të Tregtisë dhe drejtues të bizneseve anëtare zhvilluan më 29 prill një video takim me Ambasadoren e SHBA, Yuri Kim, ku u diskutua gjerësisht mbi sfidat e Covid 19.

Ambasadorja e SHBA, Yuri Kim theksoi rolin e rëndësishëm që Dhoma Amerikane e Tregtisë ka luajtur në identifikimin e problemeve dhe rekomandimet e bëra ndaj qeverisë, me zgjidhjet që ofrojnë impakt lehtësues për bizneset. Gjithashtu, Ambasadorja vlerësoi donacionet dhe angazhimin e kompanive anëtare të AmCham për t’i ardhur në ndihmë komunitetit shqiptar në këto kohë të vështira.

Gjatë takimit, Ambasadorja Kim dhe përfaqësuesit e Dhomës Amerikane shkëmbyen mendime të drejpërdrejta mbi sfidat që bizneseve ju është dashur të kapërcejne dhe ato me te cilat po përballen. Takimi ka shërbyer gjithashtu si një platformë per te diskutuar edhe mundësitë e përshtatshme për rihapjen e ekonomisë pa cenuar prioritetin e sigurisë shëndetësore.

Bordi i AmCham dhe drejtuesit e kompanive anëtare shprehën shqetësimin mbi situatën aktuale ekonomike dhe theksuan se nga ana e qeverisë duhet të ndërmerren masa të tjera lehtësuese për të frenuar efektet e padëshirueshme tek bizneset dhe industritë përkatëse. Forcimi i bashkëpunimit ekonomik rajonal dhe përcaktimi i korridoreve me zona të sigurta ishin gjithashtu pjesë e diskutimeve.

Rritja e shkëmbimeve tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë është një nga prioritetet kryesore të ambasadores Kim dhe Dhomës Amerikane. Mbështetja e ambasadës për komunitetin e biznesit, do te ndihmojë AmCham dhe anëtarët e saj të mbështesin zbatimin e hapave të mëtejshëm të rëndësishëm që duhet të ndërmerren për përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri.

***

U.S. Ambassador Yuri Kim Talks with AmCham Representatives on COVID-19 Challenges

In a video call meeting held on April 29th, U.S. Ambassador Yuri Kim discussed COVID-19 challenges with the AmCham Board and a number of CEOs from the member community.

The Ambassador highlighted the important role AmCham has played in identifying business issues on the ground and recommending feasible and impactful solutions to the government.  She also praised the donations and other charitable actions of all the AmCham member companies that have helped and been close to the Albanian community during this time of crisis.

Members and Ambassador Kim spoke directly about the challenges they have had to overcome or are still facing. The meeting also served as a platform to discuss ideas on how to best reopen the economy while mitigating health risks.

The Board members and attending CEOs expressed their concerns about the current economic situation and pointed out that additional government relief is necessary to curb the present and anticipated adverse effects on their respective businesses and industries. Other ideas to help the economy included greater economic regional cooperation and the establishment of safe zone corridors.

Increased trade between the United States and Albania continues to be one of Ambassador Kim’s and AmCham’s top priorities.  The U.S. Embassy’s support for the business community will help AmCham and its members support the implementation of the necessary steps aimed at improving the business climate in Albania.