AmCham Member’s News – TONA-ALB

AmCham Member's News - TONA-ALB

TONA-ALB

Kompania TONA-ALB ka dhënë ndihmën e vet në situatën e jashtëzakonshme të shkaktuar nga pandemia e COVID-19, duke mbështetur Kishën Ortodokse, por edhe organizata të shoqërisë civile në ndihmë të komunitetit rom dhe Grave të Dhunuara. 

Nëpërmjet Kishës Ortodokse, kompania TONA-ALB, ka mundur të ndihmojë me ushqime qindra familje, të cilat janë asistuar jo vetëm me produktet e kompanisë, por edhe me furnizime të përditshme me mish dhe lëng mishi.

Rreth 180 pako me ushqime të kompanisë TONA-ALB kanë shkuar në ndihmë të komunitetit rom dhe grave të dhunuara.


Dhoma Amerikane është krenare për anëtarët e saj.

***

TONA-ALB

As a result of the emergency situation caused by the COVID-19 pandemic, TONA-ALB has provided assistance through the Orthodox Church and civil society organizations in support of the Roma community and abused women.

Through the Orthodox Church, TONA-ALB has been able to provide food assistance to hundreds of families who have been supported not only by the company’s goods, but also by the daily supply of meat and gravy.

About 180 food packages of TONA-ALB company have gone to help the Roma community and abused women.

AmCham is proud of its members.    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *