AmCham Member’s News – Alpha Bank Albania

AmCham Member's News - Alpha Bank Albania

Alpha Bank Albania

Alpha Bank Albania ka përqafuar nismën e Kryqit të Kuq Tiranë, duke kontribuar me 100 pako ushqime dhe produkte sanitare për familjet në vështirësi.

Alpha Bank Albania është gjithmonë pranë komunitetit nëpërmjet programit të saj të Përgjegjësisë Sociale të Korporatës dhe sidomos në këtë periudhë sfiduese, kur të gjithë duhet të shfaqin solidaritet dhe të mbështesin ato familje që janë prekur më shumë nga COVID-19.

Nisma e bankës “gjithmonë të sigurtë, gjithmonë bashkë”, ka gjetur zbatimin e vet në fushatën e ndihmës ku Alpha Bank Albania është përfshirë për t’i dhënë nëpërmjet akteve humanitare sigurinë të gjithë atyre që kanë nevojë.

***  

Alpha Bank Albania

Alpha Bank Albania has welcomed the Tirana Red Cross initiative, donating 100 packages of food and sanitary items for families in need.

Through its Corporate Social Responsibility program, Alpha Bank Albania is always close to the community, especially in this challenging time when solidarity and help for the families most affected by COVID-19 make a real difference.

The bank’s initiative “always safe, always together”, has found its application in the aid campaign where Alpha Bank Albania is engaged in providing support to all those in need through humanitarian actions.    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *