Vendimi i Qeverisë – Kush përfiton nga ndihma financiare dhe kushtet e përfitimit / Government’s latest action – Who benefits and what are the qualifying criteria

Kryeministria

Vendimi i Qeverisë – Kush përfiton nga ndihma financiare dhe kushtet e përfitimit Qeveria ka publikuar në Fletoren Zyrtare vendimin mbi kompe...

Read More 0

Kur deklarohen bilancet kontabël dhe pasqyrat financiare dhe deklarata e tatimfitimit / When should you file for your financial statements and profit tax?

taksat

Kur deklarohen bilancet kontabël dhe pasqyrat financiare dhe deklarata e tatimfitimit Qeveria ka publikuar në Fletoren Zyrtare Aktin Normativ për s...

Read More 0