AmCham Member’s News – NOKIA

AmCham Member's News - NOKIA

Nokia, një kompani ndërkombëtare që operon në Shqipëri prej disa vitesh, ka dhuruar fonde tek fondacioni “Fundjavë Ndryshe”. Nga ky donacion, si pjesë e përgjegjësisë sociale të korporatës së kompanisë, 40 për qind shkon për të lehtësuar sadopak problemet me të cilat shoqëria jonë po përballet, dhe 60 për qind për t’i ardhur në ndihmë spitalit “Shefqet Ndroqi”, i cili po përballon peshën më të madhe të traumës shëndetësore COVID-19.

“Përmirësimi i jetës së njerëzve është misioni i Nokia-s. Ne mendojmë për njerëzit në komunitetin tonë, si edhe për ata që po bëjnë një punë të paçmuar për të ndihmuar të tjerët në këto kohë të vështira”.

AmCham është krenare për anëtarët e saj.

****

Nokia, an international company that has been working in Albania for several years, has donated funds to the “Fundjavë Ndryshe” foundation. From this donation, as part of company’s social responsibility, 40 percent will go to help communities in need, and 60 percent to “Shefqet Ndroqi” hospital, which is handling the most serious health trauma patients of COVID-19.

Nokia’s mission is to improve people’s lives. We think of people in our communities and those who are doing invaluable work to help others in this difficult time.

AmCham is proud of its members.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *