AmCham dhe Facilization flasin për: Automatizim dhe digjitalizim të proçeseve të biznesit

Zoom 1 3

AmCham dhe Facilization flasin për: Automatizim dhe digjitalizim të proçeseve të biznesit Dhoma Amerikane e Tregtisë në bashkëpunim me kompaninë Fac...

Read More 0

Workshopi “Bashkëpunimi në ekip, në mjedise virtuale”

Deloitte 3 2

Workshop i Komitetit të Punës dhe Etikës Si të punosh virtualisht në ekip Kushtet e pandemisë dhe puna nga shtëpia, ka sjellë sfida të reja për ekip...

Read More 0

Komisioni i Punës dhe Etikës i Dhomës Amerikane u shpjegon çështjet anëtarëve

AmCham Labor and Ethics Committee explains issues to members (1)

Dhoma Amerikane dhe Komiteti i Punes dhe Etikes  i shpjegojnë anëtarëve Leja e lindjes dhe pushimet vjetore, cfarë thotë Kodi i Punës Dhom...

Read More 0